Giới thiệu

Home / Giới thiệu

Tôi tạo ra Light scapes vì ​​nhu cầu ngày càng tăng của Austin về các hệ thống chiếu sáng ngoài trời được thiết kế và lắp đặt chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy cần có sự cam kết trong việc cung cấp các giải pháp chiếu sáng tốt nhất. Nhiều năm kinh doanh và hàng trăm khách hàng rất hài lòng đã chứng minh cho tôi thấy rằng quyết định của tôi là một quyết định đúng đắn.

Tôi tin rằng ánh sáng có thể được sử dụng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Ở đây tại Lightscapes, cá nhân tôi tùy chỉnh mọi kế hoạch theo sở thích cá nhân của bạn. Ngoài thiết kế cá nhân của bạn, tôi cũng giám sát và tham gia vào mọi khía cạnh của việc cài đặt công việc. MỖI vật cố định được tôi định vị chính xác để giới thiệu mọi đặc điểm sẵn có của ngôi nhà và cảnh quan. Tôi cố gắng duy trì công ty của mình ở quy mô nhỏ để có thể đảm bảo sự chú ý của cá nhân mình đến chất lượng chiếu sáng ngoài trời, do đó đáp ứng được kỳ vọng cao của khách hàng cũng như của chính tôi.

Tôi mong được gặp bạn và thảo luận về tiềm năng biến ước mơ của bạn thành hiện thực.