Light Scapes

banner home

Chiếu sáng cảnh quan là gì?

Đó là việc tạo ra hiệu ứng ánh sáng, chứ không phải là hiển thị các thiết bị chiếu sáng. Nó mở rộng các khía cạnh trực quan và hữu ích của bên ngoài bất động sản của bạn vào các giờ buổi tối. Nó tạo ra một môi trường chào đón bạn về nhà vào ban đêm, đồng thời cung cấp sự an toàn và an ninh.

Chúng tôi muốn chỉ cho bạn cách một hệ thống được thiết kế và lắp đặt chuyên nghiệp có thể gia tăng giá trị, an ninh và hiệu quả cho các khu vực nhà, vườn, boong và hồ bơi của bạn. Chúng tôi làm được nhiều điều hơn là chiếu sáng điện áp thấp.

Đừng chỉ tận hưởng các khu vực ngoài trời của bạn vào ban ngày.

Với nét vẽ của ánh sáng, bạn vẽ nên bộ phim …

Nội dung mới cập nhật
 • Candy Stripe Spider – Enoplognatha ovataCandy Stripe Spider – Enoplognatha ovata
  Family: Theridiidae (Comb-footed Spiders) » Species: Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Identification:  Body length Females 4-6mm, males 3-5mm. Also […]
 • Gypsy-Cuckoo-bee-Bombus-bohemicusGypsy Cuckoo Bumblebee
  Latin Name: Bombus bohemicus (Seidl, 1837) Classification: Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class: Insecta Order: Hymenoptera Family: Apidae […]
 • Golden Shield LichenGolden Shield Lichen
  Latin Name: Xanthoria parietina ((L.) Th. Fr. 1860)) Classification: Kingdom: Fungi > Phylum: Ascomycota > Class: Lecanoromycetes > […]
 • Rhytidiadelphus squarrosusSpringy Turf-moss – Rhytidiadelphus squarrosus
  The shoots of this extremely common moss may be 10 to 15 cm long, and are distinctive in the way the tapered part of the 2 to 2.5 mm long leaves bend […]
 • house-crab-spider-philodromus-disparHouse Crab-Spider (Philodromus dispar)
  House crab spider (Philodromus dispar) male, close up, UK Availability: World wide Release: No Model release, No Property release Available file(s) […]
 • Wandering-Crab-Spider-Philodromus-aureolus-e1437989353252Wandering Crab Spider – Philodromus aureolus
  The female has a pale yellowish-beige ground colour with variable markings, where as the males are dark brown with iridescent hairs. Body length […]
 • A bright red beetle with a black headBlack-headed Cardinal Beetle – Pyrochroa coccinea
  Family: Pyrochroidae (Cardinal Beetles) » Species: Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) Identification: Length 15 to 20mm. This is a fairly large […]
 • Grey-cushioned Grimmia 1Grey-cushioned Grimmia (Grimmia pulvinata)
  This is the commonest British Grimmia, and forms round, almost furry, grey cushions about 1 to 2 cm tall. The narrow leaves are 3 to 4 mm long, […]
 • common crab spider xysticus cristatusCommon Crab Spider – Xysticus cristatus
  Crab spiders don’t make catching webs, but use their elongated first and second legs to overpower their prey. They are sit and wait predators, often […]
 • A fairly attractive and distinctive black and light grey patterned speciesAnthomyia procellaris
  Family: Anthomyiidae (Root-maggot Flies) » Species: Anthomyia procellaris (Rondani, 1866) Identification: Length 5 to 7mm. There are similar species […]